تازه نوشته ام داغ بخوانید

کفش های داستانی/قدم اول:سه پرده نمایش

الگوی اصلی داستان نویسی فرض کنید طراح لباس تازه کاری هستید . و فردی به شما برای دوختن لباس رجوع میکند مشتری توقع دارد تا زیبا ترین لباس را

عدم قطعیت

نداشتن قطعیت در هیچ چیز قاطع ترین اصل دنیاست. وقتی که از فیلم نامه نویسی انیمیشن حرف میشود بحث دنیاهای خیالی و استعاره ای به میان می‌اید . انوقت

آرشیو نوشته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها